Celoslovenský štrajk zasiahne aj prievidzské školstvo11. 9. 2012 12:45

Po vyhlásení rady Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku bude na celom Slovensku 13.9.2012 celodenný štrajk zamestnancov školstva.

Ako vyplýva z vyjadrení Odborového zväzu, zamestnanci školstva chcú dosiahnuť:


- posilnenie štátneho rozpočtu SR na roky 2013 - 2015 v kapitole školstva a systémovo zvyšovať výšku finančných zdrojov na školstvo tak, aby podiel z HDP bol do konca tohto volebného obdobia porovnateľný so štátmi EÚ,
- zvýšiť mzdové ohodnotenie pedagogických, nepedagogických a odborných zamestnancov školstva, aby bol zabezpečený rast ich reálnych platov,
- upraviť systém odmeňovania zamestnancov v školstve tak, aby platy pedagogických a odborných zamestnancov boli na úrovni 1,2 až 2,0 - násobku priemerného platu v národnom hospodárstve.   

Do celoslovenského štrajku sa zapájajú aj materské, základné školy, Centrum voľného času a Základná umelecká škola L. Stančeka v meste Prievidza. Počas výstražného štrajku 13. septembra nebudú v prevádzke ani školské družiny a krúžky prievidzských škôl.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri