Celoslovenský ples nepočujúcich14. 2. 2014 07:49

Celoslovenský ples nepočujúcich bude prvý krát v Prievidzi. Na plese sa môžu zúčastniť aj počujúci priaznivci a záujemcovia, ktorí chcú spoznať kultúru nepočujúcich. Na Slovensku neustále rastie počet obdivovateľov posunkovej reči.

Roky sa sporadicky objavujú Plesy pre nepočujúcich a väčšinou na rôznej úrovni a v podmienkach, ktoré nezodpovedajú  úrovni, ako má byť na plese. Slovenský zväz nepočujúcich (SZN) sa rozhodol, že Celoslovenský ples nepočujúcich,  sa bude konať prvý krát dňa 15.2.2014 o 18.00 h v Kultúrnom dome v Prievidzi. Výber mesta Prievidze bol jednoduchý preto, že organizátor má  veľmi dobré skúsenosti s zorganizovaním Slovenského dňa nepočujúcich 2012 v Prievidzi. Nepočujúci Prievidžania dostali súhlas na usporiadanie Celoslovenského plesu nepočujúcich, ktorý bude prvý v začatí novej tradície. Ples bude musieť spĺňať prísne kritériá pre  ples, či už podmienkami alebo oblečením. Takéto podmienky musia organizátori splniť, aby sme mohli ples organizovať každý rok v inom meste na Slovensku.

Prítomnosť  na Celoslovenskom plese nepočujúcich otvára príležitosť nepočujúcim občanom, aby sa mohli tiež zabávať  rovnakej spoločenskej úrovni, ako u počujúcich. Takisto sa zúčastnia aj počujúci priaznivci a záujemcovia, ktorí chcú spoznať  kultúru nepočujúcich, kde sa navzájom rozprávajú v slovenskej posunkovej reči nepočujúcich. Sú vítaní všetci. To práve kultúra pomáha odbúravať komunikačné bariéry, kde nepočujúci sa tiež môžu zúčastňovať spoločenských plesov.

V prípade záujmu o účasť na Celoslovenskom plese nepočujúcich sa záujemcovia  môžu prihlásiť a zaplatiť v Prievidzskom spolku nepočujúcich vstupenku v  sume 25 eur. Viac informácií   na www.pdsn.sk  (kde sú formuláre a obsadenie stolov, je možnosť naplniť do posledného miesta). Samozrejme, sú vítaní aj sponzori, ktorí môžu zviditeľniť svoju firmu na základe  vecného alebo finančného daru pre organizátora - Prievidzský spolok nepočujúcich.
Srdečne pozývame všetkých na náš ples!

Ján Ďurkovič
riaditeľ organizačného výboru Plesu
člen výboru Prievidzkého spolku nepočujúcich
jandurkovic@gmail.com 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri