CC – BY – NC – ND či SA. Poznáte ?Lorem ipsum dolor sit amet 7. 11. 2016 12:29

Prvý novembrový štvrtok sa v Obchodnej akadémii Prievidza uskutočnil seminár pre učiteľov školy na tému Autorské právo, verejné licencie Creative Commons (ďalej CC) a otvorené vzdelávanie s lektorkou JUDr. Zuzanou. Adamovou, PhD. z Právnickej fakulty Trnava.

Otvorené vzdelávanie je nový pojem, pod ktorým  treba rozumieť inovatívne metódy vyučovania a učenia sa s využitím digitálnych technológií a digitálneho obsahu, ktoré umožnia každému vzdelávať sa kedykoľvek, kdekoľvek, prostredníctvom ľubovoľného zariadenia. Známe sú eAktovka, Planéta vedomosti, Khancademy, Curiiki, Cousera... Cieľom je podporiť využívanie otvorených vzdelávacích zdrojov (vzdelávací obsah, vo všeobecnosti v digitálnej forme, ktorý je väčšinou zdarma prístupný všetkým), zvýšiť transparentnosť vzdelávacích zdrojov pre používateľov (©  copyright), podporiť IKT infraštruktúru v školách a rozšíriť spoluprácu vzdelávacích inštitúcií aj na medzinárodnej úrovni. Medzi otvorené vzdelávacie zdroje patria plné kurzy, materiály ku kurzom, moduly, učebnice, videá, testy, softvér a akékoľvek ďalšie nástroje, materiály alebo techniky, ktoré sa používajú na podporu prístupu k znalostiam.
Oprávnenou požiadavkou z hľadiska skutočnej otvorenosti je, aby zverejnené vzdelávacie zdroje mali otvorenú licenciu, dávali právo k prístupu, adaptácii a opakovanému publikovaniu, boli nediskriminačné (práva sú dostupné všetkým a všade) a neobmedzovali spôsob použitia na špecifické použitie a formu.
25 pedagógov z Obchodnej akadémie Prievidza sa zúčastnili 3. novembra 2016 semináru na tému: Autorské právo, verejné licencie CC a otvorené vzdelávanie. Lektorka JUDr. Z. Adamová, PhD., riaditeľka Ústavu práva duševného vlastníctva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity, vedie projekt CC Slovensko. Špecializuje sa na problematiku duševného vlastníctva a právo IKT. Je autorkou mnohých publikácií z oblasti autorského práva. Podporuje hľadanie rovnováhy medzi ochranou duševného vlastníctva a otvoreným prístupom k informáciám, vzdelávaniu a kultúre. Vyzýva na reformu autorského práva.
Licencie CC vznikajú kombináciou niekoľkých základných vlastností, ktoré popisujú, aké práva si chce držiteľ autorských práv podržať a akých sa chce vzdať. Sú štyri základné vlastnosti -  Attributtion  (skratka BY) - umožňuje ostatným rozmnožovať, rozširovať, vystavovať dielo a odvodené diela za podmienky uvedenia autora,   Noncommercial  (NC) - umožňuje ostatným rozmnožovať, rozširovať, vystavovať dielo a odvodené diela len pre nekomerčné účely,  No Derivative Works (ND) - umožňuje ostatným rozmnožovať, rozširovať, vystavovať dielo len v pôvodnej podobe, nie odvodené diela,    Share Alike (SA) - umožňuje ostatným rozširovať odvodené diela len za podmienky použitia identickej licencie pre odvodené diela.

Text: Ing. Dagmar Karaková, Obchodná akadémia Prievidza


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri