Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruLorem ipsum dolor sit amet 6. 8. 2013 07:23

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Prievidza.

Zvýšené riziko vzniku požiaru začína utorkom 6. augusta 2013 a potrvá až do odvolania. Počas tohto obdobia sa fyzickým osobám zakazuje:

-zakladať a udržiavať ohne
-používať otvorený oheň
-fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety
-vypalovať porasty bylín, kríkov a stromov


Celé znenie upozornenia s ďalšími pokynmi pre vlastníkov pozemkov nájdete TU.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri