Burza práce: Rakúsko-Nemecko-Holandský deň23. 9. 2019 13:45

Sieť EURES Slovensko organizuje v spolupráci s úradmi práce aktivitu s názvom Rakúsko-Nemecko-Holandský Deň, ktorý sa uskutoční dňa 10. 10. 2019 v Galérii UMELKA, Dostojevského rad 4533/2 v Bratislave.

Uchádzači o prácu v týchto troch krajinách majú možnosť osobne sa stretnúť so zamestnávateľmi a pracovníkmi z úradov práce daných krajín, a tak si nájsť prácu.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri