Búranie dotláčacej stanice začaloLorem ipsum dolor sit amet 18. 9. 2014 13:04

Do konca septembra bude odstránená nefunkčná stavba dotláčacej stanice na Ul. M. Gorkého. Mesto už vydalo búracie povolenie.

Obyvatelia sídliska Kopanice sa už viac rokov dožadovali odstránenia nefunkčných stavieb dotláčacích staníc, ktoré boli v minulosti súčasťou sústav tepelných zariadení.

Neslúži svojmu účelu
Nedávno dalo mesto ako vlastník odstrániť stavbu dotláčacej stanice na Ulici V. Benedikta na sídlisku Sever, ktorá už dlhodobo neslúžila svojmu účelu a jej vzhľad nepridával na kráse lokality a životného prostredia. Prakticky len o ulicu ďalej (M. Gorkého) stojí takmer totožná stavba, ktorá však nie je majetkom mesta. Jej vlastníkom je Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.„Aj táto stavba, ktorá už niekoľko rokov neslúži svojmu účelu, by mala byť čoskoro odstránená,“ uviedol viceprimátor Prievidze Ľuboš Maxina, ktorý je zároveň členom predstavenstva PTH, a.s.

Búracie povolenie
Napriek tomu, že mesto Prievidza nie je vlastníkom tejto stavby, o odstránení akejkoľvek stavby sa rozhoduje v konaní vedenom podľa platného stavebného zákona. Výsledkom konania je rozhodnutie o tom, či sa vydá alebo nevydá búracie povolenie. „Na odstránenie tejto stavby už mesto Prievidza vydalo búracie povolenie. Termín na odstránenie bol stanovený do konca septembra,“ dodal Ľuboš Maxina.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri