Budovanie obchvatu Prievidze súdny spor nezabrzdí4. 3. 2016 13:35

Mesto Bojnice nebude žiadať na Ústavnom súde SR preskúmanie rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, týkajúce sa sporu o zákonnosť postupu pri vydaní územného rozhodnutia k stavbe obchvatu Prievidze. Po vypracovaní povinnej štúdie realizovateľnosti tak môže byť projekt realizovaný s použitím zdrojov fondov EÚ.

V úvode roka 2016 bol ukončený súdny spor vo veci preskúmania zákonnosti postupu pri vydaní územného rozhodnutia k umiestneniu II. etapy, 1. stavby obchvatu mesta Prievidza. Najvyšší súd SR potvrdil rozsudok Krajského súdu v Trenčíne, ktorý žalobu mesta Bojnice zamietol a potvrdil rozhodnutie Okresného úradu Trenčín.

Aj to bolo impulzom na zvolanie pracovného rokovania na mestskom úrade v Prievidzi, ktoré sa konalo 16. februára 2016. Samosprávy, Slovenská správa ciest a ďalší zainteresovaní si na ňom vymenili aktuálne informácie o príprave realizácie diela a ďalšom plánovanom postupe. Dôležitá bola najmä diskusia o tom, aké kroky podnikne mesto Bojnice v súvislosti s rozhodnutím Najvyššieho súdu SR. Ukázalo sa totiž, že jedným zo scenárov by mohlo byť aj podanie žiadosti o preskúmanie rozsudku na Ústavnom súde SR zo strany mesta Bojnice.

Ďalšie pokračovanie sporu by ohrozilo aktivity súvisiace s plánovaným vypracovaním štúdie realizovateľnosti, ktorá je povinným podkladom pri financovaní zo zdrojov EÚ. Zástupcovia investora vysvetlili, že práve štúdia realizovateľnosti, ktorá sa pripravuje ako variantná, môže napomôcť zakomponovaniu pripomienok zo strany samospráv vďaka tomu, že budú opäť odborne vyhodnotené.

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach o ďalšom postupe rokovalo na svojom zasadnutí dňa 24. februára 2016, ktorého sa zúčastnili aj Richard Takáč, podpredseda TSK; Katarína Macháčková, primátorka Prievidze a Jaroslav Pleva, vedúci odboru dopravy z Úradu TSK. Napokon poslanci neschválili návrh, aby mesto Bojnice žiadalo na Ústavnom súde SR o preskúmanie rozsudku Najvyššieho súdu SR, týkajúceho sa časti stavby I/64 Prievidza obchvat. Budovanie obchvatu a verejné obstarávanie na zhotoviteľa štúdie realizovateľnosti už teda tento súdny spor nezabrzdí.

„Zvíťazili zdravý rozum a zodpovednosť poslancov Mestského zastupiteľstva v Bojniciach. Hlavne za zodpovedný prístup sa chcem bojnickému poslaneckému zboru úprimne poďakovať. Ubezpečujem poslancov aj všetkých obyvateľov mesta Bojnice, že Prievidza sa ako dobrý sused necíti byť v tomto spore súperom. Práve naopak, chceme pomôcť realizácii a chceme pomôcť aj tomu, aby požiadavky Bojničanov boli akceptované. Určite sa budeme snažiť ich spoločne presadzovať,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza. „Rozhodnutie Bojníc je dôležité aj preto, že vybudovanie obchvatu Prievidze zo zdrojov EÚ v rámci programovacieho obdobia 2014-2020 je asi posledná príležitosť na financovanie z tohto zdroja. Bolo by veľmi zlé, keby došlo k ďalším zdržaniam súdnymi spormi a napokon by sa nám obchvat nepodarilo vybudovať z týchto zdrojov. Celý obchvat by bolo nutné realizovať z prostriedkov štátneho rozpočtu, čo je pri odhadovanej investícii 100 miliónov eur veľmi ťažko predstaviteľné,“ dodáva.

Potrebu obchvatu ako významnej dopravnej infraštruktúry v regióne potvrdila aj Vláda SR. Na výjazdovom zasadnutí dňa 9. októbra 2013 v Handlovej prijatím uznesenia, ktorým uložila ministrovi dopravy zabezpečiť začatie realizácie I. etapy, druhej stavby obchvatu mesta Prievidza do 31. decembra 2015 a začatie realizácie II. etapy do 31. decembra 2016. Primátorka Prievidze Katarína Macháčková preto listom požiadala ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, aby zo svojej pozície urobil všetko, čo bude v jeho silách, aby podporil urýchlené rozhodnutie kompetentných o vyčlenení prostriedkov na účel vypracovania štúdie realizovateľnosti „Cesta I/64 Žilina – Topoľčany“, ktorej súčasťou majú byť aj stavby obchvatu mesta Prievidza.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri