Budovanie cyklotrasy13. 3. 2014 11:39

V týchto dňoch bolo zverejnené verejné obstarávanie na projekt cyklotrasy v meste Prievidza pre korčuliarov. Cyklotrasa má vyrásť v Mestskom parku už počas letných mesiacov.

Predmetom obstarávania je vybudovanie asfaltového chodníka v šírke 3,0 m pre cyklistov a korčuliarov v Mestskom parku v Prievidzi. Súčasťou novovybudovaného chodníka bude aj vybudovanie verejného osvetlenia, osadenie mestského mobiliáru, dopravného značenia a vykonanie sadových úprav okolitej zelene v zmysle projektovej dokumentácie. „Mestský park chceme oživiť a priblížiť ho k takým parkom, ako poznáme v západnej Európe. Rovnako chceme docieliť, aby ľudia športovali a my im chceme vytvárať na šport zodpovedajúce a vhodné podmienky,“ opísala dôvody budovania cyklotrasy primátorka Katarína Macháčková.

RTV Prievidza.:


Financie na budovanie cyklotrasy sú pripravené v rozpočte mesta. Predpokladaná cena diela je v sume 190 tis.eur bez DPH.  Dĺžka oválu chodníka pre cyklistov a korčuliarov bude 490 metrov. V lokalite mestského parku má podľa ďalšieho pripraveného projektu vyrásť aj fitnes ihrisko na štýl work - outového ihriska. Zámer prievidzskej radnice je v tejto lokalite postupne budovať a dopĺňať komponenty ihrísk a športovísk na oznovu oživenie športového areálu pri Základnej škole Sama Chalupku.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri