Bubeníci zo súboru PARTY DIDDLES úspešní v LitveLorem ipsum dolor sit amet 21. 10. 2016 07:49

Na jar tohto roku mesto Prievidza zainvestovalo na podnet učiteľa Petra Krška do inštrumentára bicích nástrojov ZUŠ Ladislava Stančeka. V krátkom čase sa ukázalo, že sa to vyplatilo. Výsledky zanietenej práce žiakov a pedagógov školy si mohli obyvatelia mesta vypočuť už na tohtoročnom slávnostnom zahájení osláv Dňa baníkov.

Súbory bicích nástrojov zo ZUŠ L. Stančeka počas otvorenia Baníckeho jarmoku 2016.
Na pôde ZUŠ Ladislava Stančeka pôsobí nové, ako sa po krátkom čase ukázalo, reprezentatívne hudobné teleso s názvom PARTY DIDDLES. Partia mladých hudobníkov, na čele so Samuelom Kmotorkom, absolventom školy a aktuálne študentom Janáčkovej akadémie v Brne, si založila súbor zložený čisto z bicích nástrojov. 

Samuel Kmotorka, ktorý je autorom celej myšlienky a bývalým žiakom   P. Krška, má s prácou v takomto špecifickom súbore na naše pomery výnimočné skúsenosti. Ako jediný Slovák sa dostal do slávneho amerického stopäťdesiat členného orchestra Madison Scouts a počas dvojmesačného turné s ním precestoval osemtisíc míľ naprieč Amerikou. Poznajú ho už aj zainteresovaní odborníci v Litve, kde absolvoval jeden semester vysokoškolského štúdia. Keď sa dozvedeli, že založil na Slovensku (drumeline) bubenícky súbor, pozvali ho  na II. ročník medzinárodného súťažného festivalu pochodových súborov bicích nástrojov.
    
Festival organizoval Brass band Association v Litve a jeho hlavný program sa konal v dňoch 14. – 15. októbra  v Cido Arene mesta Panevėžys. Zúčastnili sa ho súbory z Holandska, Ukrajiny, Lotyšska, Poľska, Slovenska, Litvy a ďalších krajín. Prievidzský súbor bicích nástrojov PARTY DIDDLES obstál vo svojej prvej umelecko - konfrontačnej skúške veľmi dobre. V silnej konkurencii obsadil vynikajúce tretie miesto.
 
Súbor bicích nástrojov - drumeline  PARTY DIDDLES z Prievidze tvorí sedem hudobníkov:  zľava Martin Vida, Vladimír Darmovzal, Jakub Vida – traja pedagógovia prievidzskej ZUŠ, František Vincúr, umelecký vedúci Samuel Kmotorka, Dušan Beňadik, Jakub Tisaj.
Poďakovanie patrí mestu za finančné zabezpečenie nákupu bicích nástrojov, jednotného oblečenia i časti nákladov na cestu súboru do Litvy, ale aj tým, ktorí stáli pri zrode myšlienky a samozrejme členom súboru podieľajúcim sa na tomto mimoriadnom úspechu.

Foto: archív mesta Prievidza, Samuel Kmotorka a Štefan Vida
Text:  P. Krško,S. Kmotorka


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri