Bohatá ponuka krúžkov v centre voľného času27. 8. 2015 08:43

Centrum voľného času pripravilo aj tento rok širokú paletu záujmových útvarov, z ktorých si deti môžu vybrať v školskom roku 2015/2016. Vďaka finančnej podpore mesta môžu deti navštevovať tieto krúžky za výhodných podmienok s veľmi prijateľným mesačným príspevkom.

Deti si môžu vybrať záujmové útvary, ktoré sú už stabilnou súčasťou ponuky, ako napríklad Detský folklórny súbor Malý Vtáčnik, vrátane detskej ľudovej hudby, krúžok mažoretiek a zástavníkov, či Spektrum klub pre tých, ktorí sa chcú pravidelne hrávať stolové hry. V ponuke sú viaceré športové krúžky ako napríklad basketbal, florbal, moderná gymnastika, karate, ale aj netradičné športy, ping-pong, taekwondo, či turistický Čunder klub a mnohé ďalšie.

Nechýbajú ani počítačové, modelárske, jazykové krúžky, ale aj fotografický krúžok a príprava animačných programov a dobrovoľníckych aktivít. Milovníci zvierat si zasa prídu na svoje na rybárskom, akvaristickom alebo teraristickom krúžku.

Výhodné podmienky nielen pre deti z Prievidze

Vďaka finančnej podpore od mesta Prievidza môžu deti navštevovať všetky uvedené krúžky za veľmi výhodných podmienok. Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v Centre voľného času Spektrum je určený mesačný príspevok podľa jednotlivých vekových kategórií a trvalého bydliska. Deti základných škôl do 15 rokov z Prievidze a tých obcí a miest, ktoré prispievajú na činnosť centra, napríklad prispievajú mesačne dve eurá. Stredoškoláci prispievajú tri eurá mesačne. Záujmové útvary sú však samozrejme dostupné aj deťom z obcí, ktoré neprispievajú na chod CVČ. Všetky podrobnosti o výške mesačných poplatkov sú uvedené v tabuľke.

Ako sa prihlásiť?
Záujemcovia o záujmovú činnosť v CVČ Spektrum sa môžu prihlásiť na telefónnych číslach 046 / 543 24 70 a 0905 / 236 378. Viac informácií, fotografie z aktivít a správy z podujatí sú dostupné na webovej stránke školského zariadenia www.cvcpd.sk.

Kliknite pre zväčšenie

Kliknite pre zväčšenie


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri