Bôbari si s úctou každoročne pripomínajú deň matiek aj otcovLorem ipsum dolor sit amet 2. 7. 2019 09:23

Mama a otec, dve osoby, dve slová, ktoré patria nerozlučne k sebe. Význam ich je hlboký, a to preto lebo darujú život svojim deťom a do toho života ich uvádzajú, pripravujú, nakoniec osamostatňujú.

Druhá májová nedeľa je deň v roku venovaný všetkým mamám a tretia júnová nedeľa patrí zase otcom. Je to príležitosť poďakovať sa za všetko, čo  mama aj otec v živote vykonali, či vykonávajú pre svoje deti.
   
My, hoci sme už seniori, mamou a otcom vždy ostaneme, pokiaľ sme tu živý a zdravý a aj oslavovať s radosťou vždy budeme.
Tešíme sa, lebo vtedy sme stredobodom pozornosti pre najbližších , ale  s veľkým potešením prijímame pozvanie na oslavu aj od edenia mesta, či nášho organizačného výboru.
V Dennom centre Bôbar matky oslavovali dvakrát

Najskôr vďaka patrí pani primátorke JUDr. Kataríne Macháčkovej za pozvanie na kultúrny program venovaný oslavám DŇA MATIEK, ktorý pripravil Dom kultúry Prievidza. Sprievodné slovo a program Kmeťovcov boli krásne. Ďakujeme všetkým, ktorí na nás seniorov, nezabúdajú a pripravujú nám takéto krásne popoludnia, ktoré my s vďakou prijímame.

Druhá vďaka patrí výboru Denného centra a všetkým mužom, čo v našom dennom centre máme,ktorí pripravili Slávnostnú členskú schôdzu z príležitosti Dňa matiek,opäť v DK( pre 192 matiek) s úvodným slovom predsedu J.Franca,milými slovami hostí darčekom,kultúrnym programom Tulíkovcov a občerstvením. Obsluha od našich mužov nemala chybu.

Oslava dňa otcov bola v réžii výboru a samotných otcov (je ich 38) v priestoroch denného centra. Jarko a Tonko sa prítomným prihovorili,Janko uvaril super guľáš, členky výboru nám všetko pekne pripravili a aj nás obdarili darčekom Myslím, že sme „našich otcov“ vytrhli z denného stereotypu a spolu si užili  pohodové popoludnie.
Text :Ing. Eva Špeťková Bucáková                                                    Foto : J.Šimko & E.Špeťková B.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri