Bezplatný internet už aj v KD Necpaly23. 1. 2014 13:16

Návštevníci Kultúrneho domu v Necpaloch môžu od nového roka využiť bezplatnú wifi sieť. Bezplatná sieť je k dispozícii v rámci celého kultúrneho domu.

V rámci skvalitnenia poskytovaných služieb v domoch kultúry na území mesta Prievidza, investovalo  v uplynulom roku mesto Prievidza a KaSS Prievidza finančné prostriedky do doplnenia inventáru, úpravy vonkajších a vnútorných priestorov. Značných investícií sa dočkali hlavne kultúrne domy v prímestských častiach. V tomto roku pokračovali zmeny v Kultúrnom dome Necpaly. Od začiatku roka 2014 je pre návštevníkov a klientov v tomto objekte k dispozícii wifi pripojenie do internetu.

Rýchlosť pripojenia je 5120/512 kbps a je bezplatne k dispozícii pre všetkých klientov Kultúrneho domu Necpaly.  „Tento zámer má predovšetkým zatraktívniť Kultúrny dom aj pre súkromné subjekty. Rozširujú sa tak možnosti pre organizátorov školení, prednášok, firemných stretnutí, ktorým radi poskytneme pomoc pri organizácii ich podujatia,“ uviedla riaditeľka KaSS Petra  Štefániková.

V roku 2013 spustilo mesto Prievidza bezplatný internet vo všetkých autobusoch MHD v Prievidzi.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri