Bezplatné sociálne poradenstvoLorem ipsum dolor sit amet 9. 5. 2013 15:10

Sociálne oddelenie MsÚ už dlhodobo pomáha ľuďom bez domova s opätovným zaradením do spoločnosti. Na tento cieľ ponúka okrem iných nástrojov  aj bezplatné sociálne poradenstvo.

Bezplatné sociálne poradenstvo vykonávajú zamestnanci MsÚ v objekte Charity – dom sv. Vincenta na Košovskej ceste 19 každý druhý štvrtok v čase od 9.30 h  do 11.00 h. 

Zamestnanci sociálneho oddelenia pravidelne monitorujú situáciu, v akej sa bezprístrešní obyvatelia nachádzajú. Naposledy tomu bolo počas zimných mesiacov. „Na týchto stretnutiach sa snažíme informovať o možnostiach,  ktoré každý bezprístrešný obyvateľ má. Tieto informácie môžu poslúžiť najmä počas silných mrazov,“ uviedla vedúca sociálneho oddelenia MsÚ Mgr. Jana Králová.

V rámci týchto služieb môžu bezprístrešní obyvatelia alebo  sociálne odkázaní občania   získať konkrétne informácie o postupe pri strate občianskeho preukazu a iných dokladov, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre získanie sociálnych dávok zo strany štátu alebo mesta. V rámci   poradenstva ľudia získavajú aj ďalšie informácie, ktoré odzrkadľujú konkrétnu životnú situáciu bezprístrešných  alebo sociálne odkázaných obyvateľov.  Ako Mgr. Jana Králová ďalej priblížila:  „od zimného monitoringu bezdomovcov sme pomohli v rámci poradenstva dvom bezprístrešným obyvateľom vybaviť stratený občiansky preukaz. Taktiež riešime ďalšie individuálne prípady, ako napríklad poradenstvo slobodnej matke bez domova, ktorá má dieťa v detskom domove a praje si ho navštíviť, vybavenie štátnych dávok - dávky v hmotnej núdzi na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, vybavenie nedoplatkov za komunálny odpad a pod.  Takýchto životne zložitých individuálnych prípadov je naozaj veľa.“ Aj preto sú služby bezplatného sociálneho poradenstva na Charite využívané zo strany bezprístrešných obyvateľov  a inak sociálne odkázaných ľudí  vo veľkej miere. 

Pomery v charite sa zlepšili aj vďaka pravidelným hliadkam

Charita Dom sv. Vincenta poskytovala v krutom zimnom období pomoc pre bezprístrešných obyvateľov aj prostredníctvom nocľahárne. V tomto období je vhodný čas na bilancovanie sociálnej a humánnej  pomoci.

V období od 9. decembra 2012 do 5. apríla 2013 v čase od 19.00 do 7:00 h rannej mali možnosť všetci bezprístrešní obyvatelia využiť služby nocľahárne v priestoroch charity Domu sv. Vincenta. V snahe predísť problémom, sa budova uzamykala o deviatej hodine večer a povinná večierka bola o hodinu neskôr. Pravidelný režim pokračoval ranným budíčkom o 6.00. Následne bol ponechaný všetkým ubytovaným priestor na základnú hygienu a upratovanie.

Službu v nocľahárni zabezpečovala skupinka šiestich dobrovoľníkov, ktorí si vždy po dvojiciach striedali dve nočné zmeny a následne mali tri dni voľna. Počas nočnej prevádzky služby charity využívalo od 27 do 34 ubytovaných bezdomovcov.

Na zabezpečenie a udržanie poriadku boli vykonávané pravidelné kontroly na základe dohody s mestskou políciou. Túto službu ocenil aj samotný riaditeľ charity pán Petráš.
Za celé obdobie boli zaznamená len dve väčšie výtržnosti, ktoré v súčasnej dobe prešetruje MsP Prievidza. Počas prevádzkovania nocľahárne bola zaznamená aj sťažnosť za znečisťovanie okolia susediacej firmy, po ktorej boli bezdomovci napomenutí a okolie bolo následne vyčistené.
V snahe zabezpečiť poriadok boli zároveň vykonávané aj príležitostné  kontroly riaditeľom charity, a to v čase tesne pred večierkou, prípadne počas noci. Uvedené kontroly boli zamerané hlavne na požitý  alebo donesený alkohol.
Kontrolu bol vykonať aj samotný zástupca zriaďovateľa Domu sv. Vincenta, dekan prievidzskej farnosti M. Dado.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri