Bezplatné cestovanie MHD dopravou počas Baníckeho Jarmoku 201923. 9. 2019 08:31

Mesto Prievidza s podporou SAD Prievidza zabezpečila pre 35. ročník podujatia MHD dopravu zdarma. K bežným spojom, ktoré premávajú počas piatka, soboty a nedele, boli priradené aj mimoriadne spoje, ktoré posilnili vyššiu frekventovanosť cestovania počas dní Baníckeho jarmoku.

Mimoriadne spoje premávali po trase Zimný Štadión, Uni-klinika, Ondrejova, U Borku, Na Záhumní, Kopaničky, Lesný park, Clementisa, Podchody, Cintorín, Farský kostol, Pošta 4, čím sa najviac priblížili lokalite Baníckeho jarmoku – Námestia J.C. Hronského, ulice M. R. Štefánika a Mestského parku v Prievidzi.

Z vyhodnotenia dopravnej situácie a z údajov dispečerského riadenia sa doprava najviac využívala v čase, keď program Baníckeho jarmoku začínal, t.j. medzi 14:30 – 16:30, a potom v neskorých večerných hodinách, okolo 22:00 až po polnoc po oba dni. Vodiči, ktorí vykonávali mimoriadne spoje zároveň nahlásili, že autobusy boli plne obsadené. Vodiči vykonávajúci bežné spoje taktiež nahlásili nárast cestujúcich oproti minulému roku hlavne na linkách 11 a 40.

Zavedenie bezplatnej MHD a zabezpečenie mimoriadnych spojov znížilo percento meškania spojov oproti minulému roku z 32,25% na 23,11%, pričom sa za meškanie považuje meškanie autobusu dlhšie ako 3 minúty na konkrétnej zastávke. Celkovo premávka v meste bola plynulejšia ako po minulé roky.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri