Bezpečnejšie prievidzské cesty29. 3. 2019 10:59

V uplynulých dňoch sa konalo rokovanie zástupcov Okresného dopravného inšpektorátu v Prievidzi s predstaviteľmi mesta Prievidza s cieľom zvýšenia bezpečnosti na cestách. Prvé výsledky, ktoré sú výstupom rokovania, mohli obyvatelia pozorovať priamo v teréne.

„Na viacerých stretnutiach s obyvateľmi sa nás Prievidžania obracali s požiadavkou častejšieho merania a kontroly dodržiavania povolenej rýchlosti v rôznych lokalitách nášho mesta. Obrátili sme sa preto na Okresný dopravný inšpektorát v Prievidzi s cieľom zlepšenia bezpečnosti chodcov a pomoci riešenia požiadaviek našich obyvateľov, " vysvetľuje zástupca primátorky mesta Ľuboš Jelačič.

Na zákalde vytypovaných kritických úsekov a požiadaviek obyvateľov bolo vybraných viacero lokalít, kde budú policajné hliadky preventívne kontrolovať dodržiavanie rýchlosti vozidiel, ale aj dodržiavanie pravidiel cestnej premávky ostatnými účastníkmi, predovšetkým chodcov. Ide o ulice Ľ. Ondrejova, Snežienková, Sklenárska, S. Chalupku, Ulica B. Björnsona, M. R. Štefánika a Malonecpalská.

Zároveň bola v spolupráci s okresným dopravným inšpektorátom z pohľadu bezpečnosti vytypovaná križovatka ulíc M. R. Štefánikova a B. Björnsona ako problémová. Z toho dôvodu sa mesto v spolupráci s Technickými službami mesta Prievidza rozhodlo v jarných mesiacoch zvýšiť bezpečnosť chodcov pomocou optického zvýraznenia priechodov pre chodcov technológiou dvojfarebného studeného plastu, obdobne ako sa v minulom roku realizoval priechod pre chodcov na Nábrežnej ulici medzi objektmi Kinekus a Kaufland.

„Pevne veríme, že už táto prvotná zmena zvýši bezpečnosť riešenej križovatky a to predovšetkým z pohľadu najzraniteľnejších účastníkov dopravy. Zároveň sa chcem poďakovať aj za ústretový prístup riaditeľa Okresného dopravného inšpektorátu v Prievidzi pri riešení problémov obyvateľov, ktoré sme na spoločnom rokovaní riešili,“ uzatvára viceprimátor Jelačič.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri