BC Prievidza Mládež podpísal zmluvu o spolupráci s Gymnáziom VBN18. 7. 2013 15:01

Dňa 19. júna 2013 sa v budove Gymnázia VBN uskutočnilo stretnutie zástupcov BC Prievidza Mládež,   riaditeľky a štatutárky PaedDr. Eleonóry Porubcovej a študentov s cieľom podpisu Zmluvy o spolupráci medzi Gymnáziom V.B. Nedožerského a mládežníckym basketbalovým klubom BC Prievidza Mládež.

Táto zmluva vznikla so snahou získania partnera pre stredoškolské zázemie klubu a zároveň je vyvrcholením výbornej spolupráce medzi zúčastnenými stranami.
 Podpisom zmluvy sa zmluvná strana Gymnázium VZB zaväzuje:
- vytvoriť nové tréningové podmienky na pôde školy,
- umožniť uvoľňovanie žiakov z vyučovania pre potreby klubov,
- vypracovať individuálne študijné plány pre hráčov.

Kluby sa zaväzujú:
- klásť dôraz na štúdium zo strany klubu,
- komunikovať s Gymnáziom VBN ako s partnerom pri riešení problémov hráčov-študentov,
- podporovať športovú reprezentáciu školy.
 

Do budúcnosti sa partneri zmluvne zaviazali:
- vyvinúť  úsilie smerujúce k vzniku basketbalového družstva 1. ligy s podtónom stredoškolského družstva, zloženého v základe hlavne z hráčov klubu, študentov, stredoškolákov, doplnených o starších skúsenejších hráčov z regiónu, podporené aj novým vedením SBA a mestom Prievidza.

- vynaložiť  úsilie o zatraktívnenie basketbalu medzi študentmi stredných škôl, najmä spolužiakmi z Gymnázia VBN;
- vytvoriť nové hracie možnosti pre hráčov klubu, juniorov a hráčov po juniorskom veku;
- vytvoriť novú formu súťažného basketbalu.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri