Banícky jarmok v Prievidzi nebude ani tento rok23. 7. 2021 10:57

Banícky jarmok v Prievidzi sa nebude konať ani v roku 2021. K rušeniu tradičných hromadných podujatí v tomto roku pristúpili viaceré mestá a obce Slovenska.

Tradičný Banícky jarmok v Prievidzi sa túto jeseň konať nebude. Samospráva k jeho zrušeniu pristúpila z dôvodu aktuálne platných nariadení a ťažko predvídateľnej epidemiologickej situácie počas nadchádzajúcej jesene. Podľa aktuálne platných nariadení  nie je povolené organizovanie hromadných podujatí s kapacitou väčšou ako 1000 návštevníkov. Banícky jarmok v zvyčajnom formáte výrazne presahuje tento počet, jeho hlavný program navštívi v jednom čase tri až päť tisíc ľudí. Organizovanie podujatia s obvyklým programom preto nie je možné, bolo by porušením aktuálne platných protiepidemických opatrení a súvisiacich nariadení.

Veľké kultúrno-spoločenské podujatia, príležitostné trhy, ale aj kultúrne programy sú organizačne pripravované niekoľko mesiacov pred ich konaním. To je v období aktuálne pretrvávajúcej neistoty a ťažko predvídateľného vývoja ďalšou okolnosťou, pre ktorú sa definitívne rozhodlo o tom, že sa podujatie tento rok neuskutoční.

K rušeniu tradičných podujatí pristúpili aj iné mestá a obce Slovenska. Napríklad by sa nemal konať v tradičnom rozsahu Salamandrový sprievod v Banskej Štiavnici, mesto ho pripravuje len v menšom rozsahu v priestoroch amfiteátra. Tradičné jarmoky nebudú organizovať ani Trnava, Mošovce a Banská Bystrica.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri