Banícky jarmok prinesie dopravné obmedzenia7. 9. 2016 14:27

Tak ako každý rok počas Baníckeho jarmoku aj v tomto roku sa musia obyvatelia pripraviť na dopravné obmedzenia.

Všetky dopravné obmedzenia začnú platiť od štvrtka 8. septembra od 17.00 h a potrvajú počas celého Baníckeho jarmoku. V rámci dopravných obmedzení bude úplne uzatvorená miestna komunikácia Ul. M.R. Štefánika od križovatky s Duklianskou ulicou po Ul. S. Chalupku, vrátane Ul. S. Chalupku. Priechod pre chodcov v danej  križovatke bude voľný.

Zmena organizácie dopravy bude rovnako aj na Riečnej ulici, ktorá bude v úseku od Úzkej ulice smerom k letisku zjednosmernená, z dôvodu možnosti parkovania. Vodiči áut sa musia pripraviť na zvýšený nápor dopravy a jej vyššiu intenzitu na priľahlých komunikáciách, napr. na Bojnickej ceste.

Na všetky zmeny v organizácii dopravy bude upozornené dopravným značením a zariadeniami.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri