Banícky jarmok bol jeden z najúspešnejších10. 9. 2012 14:51

V nedeľu sa Ul. M. R Štefánika a Námestí J. C. Hronského, spolu s blízkymi ulicami, konal 29. ročník tradičného jarmoku, ktorý sa vrátil k svojmu pôvodnému názvu Banícky. Na základe oficiálnych i neoficiálnych reakcií na organizáciu, realizáciu, úroveň, ako aj samotný priebeh, je možné hodnotiť tohtoročný Banícky jarmok a jeho sprievodné akcie pozitívne a súčasne ho môžeme zaradiť medzi najúspešnejšie ročníky.

Prípravu a priebeh zabezpečovalo mesto Prievidza v spolupráci s KaSS Prievidza, UNIPA, spol. s r.o. Prievidza, Tezas, spol. s r.o. Prievidza a Mestskou políciou Prievidza a ďalšími inštitúciami v zmysle schválených technicko-organizačných opatrení. V tomto roku boli umiestnení takmer všetci záujemcovia  predaj a poskytovanie služieb na jarmoku, až na stánky s občerstvením, kde neboli kapacitné možnosti umiestniť všetkých záujemcov. Celkom bolo rozmiestnených 530  stánkov, čo je takmer o 100 viac ako v predchádzajúcom roku. Z toho bolo 85 stánkov s občerstvením.

Banícky jarmok 2012 si zaslúži aj názov rekordný a to najmä v počte predávajúcich. Podiel na úspešnom hodnotení jarmoku mal okrem slnečného počasia aj kultúrny program na Námestí J. C Hronského. Jarmok bol otvorený novinkou, slávnostným sprievodom po jarmoku. Medzi atrakciami, ktoré boli rozmiestnené v Mestskom parku a pred zimným štadiónom dominovala lukostreľba. Novinkou na jarmoku bol aj „Gazdovský dvor“.

Jarmok je nielen o dobrom obchode, ale najmä o stretávaní sa ľudí a priateľstve v atmosfére, ktorá ich zbližuje. Dovoľte nám poďakovať sa všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu Baníckeho jarmoku 2012. 
Na záver chceme poďakovať všetkým ľuďom bývajúcim v blízkosti konania jarmoku za ich trpezlivosť, ústretovosť a pochopenie, pretože podujatie tohto druhu  prináša so sebou, hlavne vo večerných a nočných hodinách, aj negatíva. Po minuloročnej výzve obyvateľom sme sa snažili do realizácie jarmoku zakomponovať čo najviac požiadaviek verejnosti. Svoje reakcie, poznatky, postrehy k Baníckemu jarmoku 2012 nám môžete opäť zasielať elektronickou poštou na info@prievidza.sk.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri