Banícka omša v predvečer Dňa baníkovLorem ipsum dolor sit amet 2. 9. 2013 14:10

V nedeľu 8. septembra 2013 o 9.30 sa bude v Kostole Najsvätejšej trojice (kostole piaristov) konať sv. omša, ktorú bude celebrovať P. Juraj Ďurnek, SchP., venovaná Dňu baníkov.

Omšu bude sprevádzať Orchester Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza spolu s Miešaným zborom Rozkvet pod dirigentskou taktovkou Jána Glosa.

Škola nesie meno významnej prievidzskej osobnosti – hudobného skladateľa L. Stančeka (1898 – 1979), ktorého 115. výročie narodenia si pripomíname práve v Roku výročí mesta Prievidza. Orchester uvedie v rámci sv. omše dielo rakúskeho hudobného skladateľa Josefa Buchnera pod názvom Banícka omša - časti  Kyrie eleison, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei.

Okrem toho budú účastníci sv. omše počuť v podaní sólistky Andrei Kasalovej skladbu Laudate Dominum od Wolfganga Amadea Mozarta (1756 -1791) a z tvorby Césara Francka (1822 - 1890) skladbu Panis angelicus v podaní sólistky Klaudie Majzlánovej. Na záver zaznie skladba Georga Friedricha Händela (1685 – 1759) Alla Hornpipe zo suity Vodná hudba - sólo na klavír bude hrať Samuel Michalec.

Tento spoločný počin Kolégia Piaristov, mesta Prievidza a jeho ZUŠ L. Stančeka, bude dôstojným príspevkom k podujatiam Roka výročí mesta Prievidza i tohtoročným oslavám Dňa baníkov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri