Baby minibasketLorem ipsum dolor sit amet 18. 6. 2014 13:50

Dňa 11.06.2014 sa v telocvični Základnej školy S. Chalupku  v Prievidzi uskutočnilo prvé informatívne stretnutie s realizátormi projektu BABY a MINIBASKET. Cieľom projektu je formovať vzťah detí k pohybu a basketbalu ako športovému odvetviu už v predškolskom veku.

Cieľovou skupinou sú chlapci a dievčatá vo veku od 5 do 7 rokov. Organizátori podujatia a realizátori projektu zo Slovenskej basketbalovej asociácie – Mgr. Richard Ďuriš a Mgr. Marek Adamčík a generálny manažér mládežníckeho basketbalového klubu Baník Cígeľ Prievidza Ing. Ľuboš Jelačič predviedli  prítomným pani učiteľkám ako správne metodicky postupovať pri plnení cieľov stanovených projektom  -  hravou, nenásilnou formou predstaviť deťom základy basketbalu.
Usporiadatelia si s vybranou skupinkou detí z Materskej školy na ul. D. Krmana porozumeli hneď na začiatku. Motiváciou bolo premietanie milých a veselých obrázkov, na ktorých boli zobrazené známe postavičky z kreslených rozprávok. Samozrejme, že hrali hru basketbal, driblovali, skákali...
Potom prišiel na rad riadny tréning: rozmanité jednoduché hry s loptou, hod do malých basketbalových košov.
Na podporu spolupráce so školami dostali  riaditeľky materských škôl po dve basketbalové lopty veľkosti 3 na precvičovanie pohybových návykov detí.
A tak v horúcom letnom dni deti odchádzali vysmiate a spokojné, že mohli byť súčasťou veľkej basketbalovej rodiny.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri