Augustové zasadnutie mestského zastupiteľstva24. 8. 2016 12:24

V poradí už siedme zasadnutie mestského zastupiteľstva prinieslo viacero dôležitých bodov v rokovaní. Medzi tie môžeme zaradiť aj druhú zmenu rozpočtu.

V úvode rokovania mestského zastupiteľstva zložil svoj poslanecký sľub nový poslanec Oto Kóňa, ktorý nahradil zosnulého Romana Gondu.

Jednotlivé body programu MsZ boli nasledovné:
-Výsledky hospodárenia KaSS v Prievidzi za I. polrok 2016     
-Návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2016     
-Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza     
-Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Prievidza za obdobie I. - VI. 2016     
-Návrh Doplnku č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta - so špecifikáciou ulíc podľa funkčného územia     
-Zmluva o spoločnom postupe vo verejnom obstarávaní nového dopravcu na výkon MHD medzi mestami Prievidza a Bojnice     
-Stanovisko k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania v roku 2016   
-Bod rôzne   

Nasledujúce rokovanie je naplánované na 3. október 2016.

RTV Prievidza:


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri