Asistované sčítanie v nedeľu končí8. 6. 2021 07:46

Informujeme obyvateľov, že počas nasledujúceho víkendu, t.j. v nedeľu 13.6.2021 končí asistované sčítanie obyvateľov.

Pre obyvateľov, ktorí sa doteraz nestihli sčítať mesto Prievidza umožňuje  využiť  služby asistovaného sčítania aj v sobotu 12.6.2021 v čase od 10.00 hod do 14.00 hod a v nedeľu 13.6.2021 v čase od 10.00 hod do 14.00 hod  v priestoroch kontaktného miesta  Turisticko informačnej kancelárie mesta Prievidza na Námestí slobody č. 1/4 .

Po tomto čase nebude možné vybaviť žiadnu požiadavku a teda ani sčítať obyvateľa.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri