Asistované sčítanie obyvateľov začne najskôr od 1. apríla 2021Lorem ipsum dolor sit amet 23. 2. 2021 07:42

Mesto Prievidza informuje, že v termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021 prebieha len samosčítanie obyvateľov, kedy sa obyvateľ elektronicky sčíta sám alebo za pomoci svojich príbuzných alebo blízkych.

Asistované sčítanie, kedy obyvateľom so sčítaním pomôžu stacionárni asistenti v zriadených kontaktných miestach alebo mobilní asistenti v domácnostiach, bude prebiehať najskôr od 1.4.2021 do 31.10.2021. Mobilní asistenti navštívia domácnosť obyvateľa len v prípade, ak obyvateľ mesta o túto službu sám požiada. Preukazovať sa budú preukazmi asistentov sčítania. Mesto Prievidza bude o spustení asistovaného sčítania obyvateľov včas informovať.

Dôrazne upozorňujeme, aby obyvatelia do svojich príbytkov do 31. marca nepustili nikoho, kto sa vydáva za sčítacieho komisára. Sčítací komisári v súvislosti so sčítaním nikoho telefonicky nekontaktujú.

Počas doby sčítania obyvateľov (15.2. – 31.3.2021) je každý deň v čase od 8:00 do 20:00 hod. k dispozícii CALL CENTRUM na telefónnom čísle +421 220 924 919.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri