ARS PRO FEMINA oslavuje výstavou zo svojej činnostiLorem ipsum dolor sit amet 22. 11. 2017 12:40

Občianske združenie ARS PRO FEMINA si v utorok 14. nov. 2017 v priestoroch Art pointu v kine Baník pripomenulo 5. výročie svojho založenia. Adekvátnou formou oslavy a bilancovania činnosti združenia bola vernisáž výstavy MOZAIKA ŽIVOTA.

Výstava  obsahuje výber z výtvarnej a arteterapeutickej činnosti jej členiek – od kresieb, malieb a grafík s figurálnymi a krajinárskymi motívmi, cez dekoratívne práce, až po rôzne  materiálové techniky – kašírovanie, odlievanie do sadry, asambláže a mozaiky. Vypovedá o širokom spektre činnosti združenia zameranom na relaxačné a liečivé účinky umenia.
Ťažisko vystavujúcich autoriek tvoria ženy v seniorskom veku, ktoré sa pravidelne stretávali na tvorivých dielňach či už v Dome kultúry, neskôr v  jednej z učební ZŠ Sama Chalupku a v súčasnosti aj v priestoroch novozriadeného tvorivého ateliéru pre seniorov v Centre voľného času Spektrum v Prievidzi.

Výstava sa mohla uskutočniť vďaka podpore z dotačného programu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a dotácie mesta Prievidza vo výške 500 €, za ktoré osobitne ďakujeme.
Výstava, ktorá potrvá do 4. dec. 2017 je svedectvom kreativity seniorov i inšpiráciou pre zmysluplné využívanie ich voľného času.                


Text: A. Lomnická 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri