Anketa k Plánu dopravnej obslužnosti17. 5. 2017 09:10

Obyvatelia sa vyplnením dotazníku môžu vyjadriť k Plánu dopravnej obslužnosti. Tento dokument bude podkladom pre mestskú verejnú dopravu v mestách Prievidza a Bojnice.

Obyvatelia môžu vyplniť dotazník ktorý bude slúžiť k spracovaniu Plánu dopravnej obslužnosti. Odpovede získané z dotazníka budú Žilinskou univerzitou použité v analytickej časti tohto materiálu. Plán dopravnej obslužnosti bude následne podkladom k obstaraniu dopravcu MHD pre mestá Prievidza a Bojnice na 10 ročné obdobie.

Výstupom plánu dopravnej obslužnosti má byť aj optimálny model siete liniek MHD ako aj samotný cestovný poriadok.

Dotazník je k dispozícii TU.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri