Analýza vody zadarmo pri príležitosti Svetového dňa vodyLorem ipsum dolor sit amet 23. 3. 2015 09:52

Stredoslovenská vodárenska prevádzková spoločnosť, a. s. prichádza aj v tomto roku pri príležitosti Svetového dňa vody s ponukou bezplatnej analýzy pitnej vody z individuálnych zdrojov na dusičňany.

Analýza na dusičnany sa bude realizovať v laboratórii pitných vôd v Prievidzi. Dňa 23. marca 2015 je potrebné priniesť v čistej plastovej nádobe vzorku vody. Vzorku vody treba odoberať po odpustení vody (min. 2 minúty). V prípade záujmu je potrebné kontaktovať Laboratórium PV Prievidza - (Ing. Darina Šramková, tel: 048/4327 313).

Valné zhromaždenie OSN v roku 1992 vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody. V roku 2014 OSN v úzkej spolupráci s členskými krajinami a Ďalšími zainteresovanými organizáciami zameria svoju pozornosť na prepojenie vody a výrobu energie. Svetový deň vody 2014 sa zameriava na podporu vytvárania politických nástrojov a prierezových rámcových projektov či aktivít prepajájucich rôzne sektory, ktoré povedú k energetickej bezpečnosti a k udržateľnému užívaniu vodných zdrojov v rámci udržateľnej ekonomiky.

Foto: pixabay.com by klatou CC0 Public Domain


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri