Aktuálne opatrenia na pohrebných obradoch20. 5. 2021 13:48

Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. ako správca cintorínov na území mesta informujú verejnosť o aktuálnych protiepidemických opatreniach.

V súlade s § 3 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2021 zo dňa 14.05.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, je od  17. mája 2021 povolená na pohrebných obradoch účasť verejnosti s podmienkou dodržania protiepidemických opatrení (povinné respirátory, resp. rúška, hygiena rúk, odstupy, zákaz účasti osôb so zvýšenou teplotou, kašľom a pod.).


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri