Aktívne starnutie s DC SeverLorem ipsum dolor sit amet 22. 10. 2019 12:30

Starnutie prináša občas určité obmedzenia, preto treba vchádzať do sveta starších ľudí po špičkách. Pani primátorka sa vkráda do života seniorov nielen v rámci Mesiaca úcty k starším, kedy mesto pripravuje množstvo viacerých podujatí, ale má seniorov v pozornosti priebežne, a tak napĺňa svoje sľuby.

My, členovia DC Sever, nebojujeme s pocitom vyradenia na okraj spoločnosti a nedostatku voľnočasových aktivít aj vďaka pozornosti pani primátorky a kreativite výboru DC Sever. Spomedzi množstva zaujímavých podujatí chceme vyzdvihnúť celoročnú súťaž „Hviezda DC Sever“.

Súťažiaci postupne zápolia o prvenstvo v štyroch oblastiach -  vedomosti, zručnosti, pohybové aktivity a spoločenské hry. Každa oblasť má tri kolá, teda máme 12 výhercov - malých hviezdičiek, ktorí na záver súťažia o titul Hviezda DC SEVER. Celá súťaž je organizovaná výborom DC a podporovaná pani primátorkou už druhý rok.

Tešíme sa, že nie sme sami a môžeme sa nielen porozprávať, zabaviť, zopakovať si a rozšíriť zabudnuté vedomosti, ale hlavne dobiť sa pozitívnou energiou a radosťou. ĎAKUJEME!


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri