Ako správne parkovať26. 10. 2011 12:36

Parkovanie vozidiel v meste Prievidza je častou témou rozhovorov, podnetov alebo sťažností obyvateľov. K zlepšeniu situácie však okrem iných faktorov môžu prispieť aj samotní vodiči, stačí dodržiavať a rešpektovať niekoľko povinností uvedených v zákone o cestnej premávke.

Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí je vodič povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta. Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich. Realitou parkovísk pri bytových domoch je fakt, že niektoré vozidlá zaberajú aj dve, prípadne ešte viac parkovacích miest. Pritom často stačí len vyrovnať či posunúť svoje vozidlo pred jeho odstavením. Pravdou je, že stačí jeden bezohľadný vodič, stojaci šikmo cez parkovacie miesta a ostatní či chcú alebo nechcú „kopírujú“ spôsob jeho parkovania. Preukázať vinu konkrétnej osobe je obtiažne napriek tomu, že v uvedenom prípade ide o priestupok. Preto je na mieste vzájomná ohľaduplnosť s vedomím toho, že bezohľadnosť či ľahostajnosť voči ostatným sa zvykne čoskoro vrátiť ako bumerang.
 
Ilustračné foto: MsP
 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri