Ako sme oslávili Mesiac úcty k staršímLorem ipsum dolor sit amet 28. 10. 2019 11:00

Poslaním predprimárneho vzdelávania, teda aj našej Materskej školy P. Benického v Prievidzi, je výchova a vzdelávanie detí v útlom veku a vštepovanie základných morálnych vlastností. Jednou z nich je aj úcta k starým rodičom.

Mnohí starí rodičia sa dennodenne podieľajú na výchove svojich vnúčat a mnohokrát im nahrádzajú rodičov či kamarátov. Deti najlepšie vedia oceniť ich lásku, pohladenie a účasť na spoločných hrách. Preto sme pre starých rodičov našich detí na znak úcty a vďaky pripravili dňa 24.10.2019 spoločné dopoludnie s ich vnúčatkami, aby sme im dopriali pár nezabudnuteľných okamihov v prítomnosti ich najmilších. Nachystali sme pre deti a našich hostí program, ktorý sa skladal z dvoch častí.

V prvej časti sme pozvali ľudových umelcov, aby deťom v tvorivých dielňach ukázali rôzne remeslá:
- výroba sviečok a ozdôb z včelieho vosku – p. Rudolf Švarc,
- práca s hlinou – p. Vladimíra Teslíková,
- vyrezávanie z dreva, výroba hudobných nástrojov – p. Jozef Sobota,
- zdobenie medovníkov – p. Silvia Paulíková,
- pečenie oblátok – manželia Zuzana a Viliam Tomášikovci,
- háčkovanie hračiek – p. Mária Miháliková.
Deti, ale aj starí rodičia, mali možnosť poznávať hmotné kultúrne dedičstvo našich predkov.

Počasie nám prialo, preto sme sa v druhej časti presunuli na školský dvor, kde všetkých čakalo prekvapenie v podobe kultúrneho programu detí z tanečného krúžku s ľudovou rozprávkou O 7 zhavranených bratoch a folklórny súbor Sielnica z Lazian, ktorý priblížil svojim veselým vystúpením, čo sa dialo na jeseň v minulosti, ako sa pripravovali ľudia na zimu.

Najväčšou odmenou za snahu, ktorú sme vynaložili pri príprave tohto podujatia boli pre nás, pani učiteľky, usmiate tváre všetkých prítomných – detí, ich starých rodičov, ľudových umelcov aj dievčeniec zo Sielnice.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri