Ako skončia stánky neďaleko Námestia slobody?22. 5. 2013 13:40

Už v minulom roku  vyhlásila Prievidza  boj s čiernymi stavbami. Stavebný úrad začal preverovať nahlásené podnety od obyvateľov a postupom času aj ďalšie objekty v meste.

Stavebný úrad postupne preveruje okrem reklamných a informačných zariadení i ostatné stavby. V súčasnom období je vykonávaný štátny stavebný dohľad stánkov pred obchodným domom Prior. 

Vlastníci stánkov, ktorí nemajú povolenia v súlade so stavebným zákonom, budú vyzvaní, aby predložili v zmysle § 88 a §88a stavebného zákona žiadosť o dodatočné povolenie. V  konaní bude stavebný úrad skúmať, či stavby dodatočne povolí, alebo nariadi ich ostránenie.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri