Ako si dopestovať vlastné ovocieLorem ipsum dolor sit amet 12. 3. 2018 15:09

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v spolupráci s  okresným výborom Slovenského zväzu záhradkárov zorganizovalo pre záhradkárov prednášku o pestovaní ovocných ovocných drevín od výsadby po zber.

Veľmi dôležité je výber stanovišťa, vhodného ovocného druhu,odrody, príprava pôdy pred výsadbou. Ak zanedbáme niektoré z uvedených ukazovateľov , potom naše očakávania nemusí byť splnené.

Ďalším dôležitým faktorom je rez po výsadbe a po dobu 3 – 4 rokov tzv. výchovný.  V ďalších rokoch udržiavací rez, ktorého  cieľom je udržať v správnom tvare, tvorbu nových výhonov a násadu kvetných pukov. Veľmi dôležitá je výživa a ochrana počas vegetácie.

Pre pravidelnú úrodu je potrebné robiť prebierku plodov hlavne u jabloní, hrušiek, broskýň, prípadne marhúľ, konštatoval prednášajúci p. Polcer. Súčasťou prednášky boli použité zábery zdokumentované počas jeho dlhoročnej ovocinárskej praxe - výsadba, rez zimný, letný, poškodenie pukov, kvetov, plodov mrazom, krupobitím, prebierka plodov, odrody jabloní, hrušiek, broskýň.

Nechýbala ani názorná ukážka rezu, ktorého hlavným cieľom bolo vyvarovať sa chýb, ktorých sa záhradkári často dopúšťajú. Na záver bola diskusia, na otázky odpovedal p.Polcer.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri