Ako sa zbaviť vianočných stromčekov15. 1. 2016 08:12

Obyvatelia Prievidze môžu svoje vianočné stromčeky umiestniť vedľa smetných nádob na komunálny odpad. Tie budú vyvezené spolu s komunálnym odpadom.

V snahe zabrániť znečisťovaniu verejného priestranstva sa v meste Prievidza vykonáva zber použitých vianočných stromčekov. Všetci obyvatelia, ktorí majú ešte vo svojich domovoch živý vianočný stromček ho môžu premiestniť k smetným nádobám, odkiaľ budú odvezené. Od nádob na komunálny odpad sa stromčeky odvážajú priebežne. 

V tejto súvislosti prosíme obyvateľov, aby svoje stromčeky neumiestňovali na iné miesta, čím by dochádzalo k znečisťovaniu verejných priestranstiev.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri