Ako riešiť problém s bezdomovcamiLorem ipsum dolor sit amet 27. 8. 2014 14:30

Problém s bezdomovcami je v Prievidzi vypuklý rovnako  ako v každom meste Slovenska. Ľudia bez domova znečisťujú verejné priestranstvá, konzumujú alkohol na verejnosti, či obťažujú okoloidúcich. Ako postupovať, keď ste svedkami takejto situácie?

Kto je bezdomovec?
Veľmi jednoduchá definícia  bezdomovca je o tom, že je to človek bez možnosti využívať trvalý prístrešok. Byť bezprístrešným obyvateľom, t.j. bezdomovcom, nie je zo súčasnej platnej legislatívy postihnuteľné. Situácia je iná v prípade, ak ľudia, ktorí sa nachádzajú dlhodobo na ulici, porušujú všeobecne záväzné nariadenie o konzumácii alkoholu na verejnosti alebo znečisťujú verejné priestranstvá. Častým prípadom je žobranie týchto ľudí, ktoré rovnako nie je zo zákona postihnuteľné. Niektorí bezdomovci však za účelom získania financií obťažujú ľudí priamo na verejnosti  a to obzvlášť v okolí nákupných centier.

Ak ste svedkami alebo priamo v dianí takejto situácie, privolajte mestskú políciu. Urobiť tak môžete anonymne na tel. čísle 159. „Tu si treba uvedomiť, že nedokážeme riešiť poriadok v meste bez toho, aby nám o porušeniach verejného poriadku bezodkladne nedali vedieť samotní obyvatelia. Ľudia si musia uvedomiť, že bez privolania mestskej polície na tel. čísle 159, nedokážeme riešiť také veci, ako je napríklad opakované znečisťovanie parku Skotňa. Obyvatelia nás môžu privolať aj anonymne. Chápem, ľudia si môžu povedať, že bezdomovci aj tak nemôžu zaplatiť pokutu, lebo nemajú peniaze. To je síce pravda, ale môžeme im odobrať alkohol a to je pre nich značná strata, s ktorou sa vyrovnávajú naozaj ťažko,“ povzbudzoval k aktívnemu nahlasovaniu podnetov verejnosť zástupca náčelníka mestskej polície Milan Gatial. Verejnosť si musí uvedomiť, že mestská polícia nemôže vziať bezdomovcov a vysadiť ich mimo územia mesta. Práve s takýmito požiadavkami sú mestskí policajti najčastejšie zo strany verejnosti konfrontovaní. Je dobré, ak obyvatelia privolajú mestskú políciu na miesto aj opakovane. Intenzitou výjazdov hliadok mestskej polície na jednu lokalitu bezdomovci stratia záujem o zhromažďovanie sa na svojom obľúbenom mieste.

Čo môže urobiť mesto
Z pozície samosprávy vykonáva mesto Prievidza voči bezdomovcom viaceré zásadné veci. Poskytuje bezplatné sociálne poradenstvo, v rámci ktorého sme nápomocní pri vybavovaní osobných identifikačných dokumentov. „Pri hospitalizácii  bezprístrešného obyvateľa mesta ako samospráva úzko spolupracujeme so sociálnymi sestrami a lekármi. Aj v súčasnosti máme hospitalizovaného nášho obyvateľa mesta vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, ktorý sa nachádza vo vážnom  zdravotnom stave,“ podotkla vedúca sociálneho oddelenia Jana Králová.

V posledných rokoch realizujeme údržbu a výsadbu verejnej zelene tak, aby nevznikali v prebujnených kríkoch rôzne príbytky bezdomovcov. Známy je prípad, kedy priamo na Námestí slobody v hustom kroví prespal bezdomovec niekoľko dní. Verejnú zeleň mesto opílením presvetlilo napríklad v Mestskom parku, či pred hotelom Magura. Odstraňovaním ukrytých lokalít strácajú bezdomovci  záujem zhromažďovať sa  a vysedávať na miestach, ktoré boli pre nich obľúbené.

Čo môže urobiť verejnosť

Nedávajte bezdomovcom alkohol a to ani vtedy, ak na vás úpenlivo naliehajú. Nedávajte bezdomovcom finančné prostriedky a to ani vtedy, ak na vás úpenlivo naliehajú. Takáto forma pomoci je skôr na škodu veci. Takto získané peniaze bezdomovci použijú iba na nákup alkoholu. Bezdomovcom   ponúknite namiesto peňazí potraviny. Možno to vyznie nepravdivo, ale hlavnou príčinou nevhodného správania bezdomovcov sú práve ústretové kroky  verejnosti. Prostredníctvom činnosti mestskej polície vieme preukázať, že v Prievidzi sa nachádzajú bezdomovci z iných miest Slovenska. Bezdomovci v rámci Slovenska migrujú. V Prievidzi sme identifikovali bezdomovcov z Veľkého Krtíša, Svidníka a podobne. „Žiaľ, ľudia sú voči nim maximálne ústretoví a namiesto stravy im dávajú peniaze. Rovnako sme zo strany seniorov zaznamenali aj prípady, kedy  bezdomovci dostali alkohol. Takéto kroky nie sú správne, nejde o pomoc ale skôr uškodenie samotným bezdomovcom. Platí tu jednoduché pravidlo, keby Prievidžania neboli štedrí, nemali by sme v našom meste bezdomovcov z iných miest. Oni idú len tam, kde majú to, čo pre svoj život vyžadujú a to je častokrát alkohol,“ opísal túto situáciu zástupca náčelníka mestskej polície Milan Gatial. Bude vhodnejšie, ak finančne podporia obyvatelia Prievidze organizácie, ktoré v meste bezdomovcom pomáhajú. Takýmito organizáciami sú Charita - dom sv. Vincent a  Harmónia n.o.

Kontakty na organizácie pomáhajúce bezdomovcom v Prievidzi:


Charita – dom sv. Vincenta n. o.

Poskytuje sociálne služby nízkoprahového charakteru pre dospelých. Prevádzkujú stredisko osobnej hygieny, za minimálny poplatok vydávajú teplé jedlo.
Kontakt:
•    Košovská 19 
•    971 01 Prievidza
•    Tel: 046/542 79 58
•    Email: charita@farapd.sk
•    http://www.farapd.sk/charita/

Harmónia, n. o.
Poskytuje sociálne služby v útulku a zariadení núdzového bývania.
Kontakt:
•    Námestie slobody 14
•    971 01 Prievidza
•    Tel: 046/ 51 79 121
•    0904752604

Ako správne postupovať?  

1.    Ak ste svedkom nevhodného správania sa bezdomovcov, privolajte mestskú políciu na tel. čísle 159.
2.    Mestskú políciu privolajte aj opakovane.
3.    Bezdomovcom nikdy nedávajte alkohol ani peniaze.
4.    Podporte organizácia pomáhajúce bezdomovcom.
5.    Upovedomte seniorov vo svojej rodine alebo okolí, aby bezdomovcom v žiadnom prípade nedávali peniaze ani alkohol.
6.    Ak ste svedkom, že majiteľ reštauračného zariadenia, večierky, obchodu ponúka bezdomovcom pod vplyvom alkoholu ďalší alkohol, ihneď privolajte mestskú políciu.

Problém s neprispôsobivými ľuďmi sa  vyriešiť len dlhodobými a systematickými krokmi, ktoré sú kombináciou systematickej pomoci zo strany sociálnych organizácií a poriadkovej činnosti zo strany mestskej polície.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri