Akčný deň v materskej školeLorem ipsum dolor sit amet 25. 4. 2017 14:24

Dňa 20.4. 2017 sa v Materskej škole na ulici Clementisa v Prievidzi konal „Akčný deň zelených škôl“. Naša materská škola je zapojená v medzinárodnom programe Zelená škola už od roku 2010.

V tomto školskom roku sme sa úspešne zapojili aj do projektu Jedlá zmena realizovaného v rámci tohto programu. Projekt Jedlá zmena je zameraný na zodpovednú konzumáciu potravín a poznanie vzájomnej závislosti a prepojenosti dnešného sveta potravín. Po celý rok sa deti a ich rodičia mali možnosť oboznamovať s problematikou potravín, pestovania plodín, zodpovedného prístupu k stravovaniu a konzumácii. Deti spoločne  s  učiteľkami vytvorili plagáty ku Svetovému dňu potravy, ochutnávali ovocie a zeleninu zo záhrad a obchodov, piekli vianočné pečivo z využitím regionálnych potravín, zúčastnili sa exkurzie do AGRO rybej farmy v Handlovej. Boli aj na prednáške o bôbe, vymysleli obaly na zdravé ovocné sladkosti, ktoré si samé vyrobili.

Rodičia, zamestnanci a zástupcovia zriaďovateľa sa zúčastnili kurzu „Globálne varenie“, na ktorom sa oboznámili so zložením jednotlivých potravín, spôsobom ich výroby, pestovania, dopravy k predajcom a vyskúšali si výrobu nátierky z rôznych druhov vajec.

Vyvrcholením našej snahy bolo zorganizovanie tzv. „Akčného dňa“, na ktorom deti prezentovali svoje poznatky a skúsenosti z pozorovania chovu sumčeka afrického, pestovania rajčín, regionálnej potraviny – bôbu, výroby nátierky z biovajec. Za pomoci učiteliek deti vytvorili mapu regionálnych výrobcov.

Deti, rodičia a široká verejnosť mali možnosť ochutnať pekárenské, mäsové a mliečne výrobky regionálnych výrobcov, jablká,  jablčné šťavy, rajčiny, fašírku a nátierku z bôbu, biovajec, sumčeka afrického.

Podujatie podporila svojou prítomnosťou pani primátorka JUDr. Katarína Macháčková a vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana pani Mgr. Vlasta Miklasová. Pestovania bôbu a činnosť Klubu bôbarov Prievidza odprezentovali jeho členovia.

Na realizáciu projektu získala materská škola finančné prostriedky z mimovládnej neziskovej organizácie Živica, z Rodičovského združenia pri materskej škole a výrobky formou sponzoringu od firiem: Klub bôbarov Prievidza, Agro rybia farma Handlová, Pekáreň Zlatý klas, Pekáreň Pažiť, Pekáreň Duke, Mäsiarstvo u Borku, ktorým patrí naša vďaka.

Text: Darina Pračková, riaditeľka MŠ.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri