Akcie ku Dňu mobility sa uskutočnia v streduLorem ipsum dolor sit amet 22. 9. 2014 07:55

Z dôvodu nepriaznivého počasia budú sprievodné akcie ku Dňu mobility na Námestí slobody ZRUŠENÉ. Ukážky vyučovania dopravnej výchovy žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ a ukážky dopravy vozidlami osôb s obmedzenou mobilitou v SAD Prievidza budú prezentované v STREDU 24.9.2014. Dnes však môžete využívať jazdu zadarmo v linkách MHD Prievidza ak sa preukážete platným vodičským preukazom.

Program Dňa mobility v Prievidzi
V rámci Dňa mobility v Prievidzi sú pripravené aj sprievodné akcie na Námestí slobody. Na Námestí bude umiestnené dopravné ihrisko, na ktorom bude autoškola EKO UNIVERS vyučovať dopravnú výchovu žiakom základnej školy. Okrem toho budú poskytované informácie o verejnej doprave MHD zo strany SAD Prievidza. Na celom programe budú participovať SAD Prievidza, a.s., autoškola EKO UNIVERS PaedDr. František Králik, v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru - Odboru Okresného dopravného inšpektorátu (ďalej len OR PZ Prievidza odbor ODI), Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Prievidza (ďalej len ORH a ZZ Prievidza) a žiaci Piaristickej základnej školy Františka Hanáka v Prievidzi. „Bezpečnosť školákov a vôbec chodcov na cestách by mala byť našou prioritou a preto musíme mladšiu generáciu vychovávať k zvýšenej bezpečnosti na cestách už v rannom veku. Nemôžeme problémy riešiť iba vtedy, keď nastanú a keď je už neskoro, preto už dlhodobo organizujeme na školách dopravnú výchovu určenú žiakom 1. až 4. ročníka,“ uviedol František Králik.

Časový harmonogram:

9.00 - Otvorenie  za účasti primátorky  Prievidze   Kataríny Macháčkovej na Námestí slobody.

9.15 – 12.00 - ukážky vyučovania dopravnej výchovy žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ a ukážky dopravy vozidlami osôb s obmedzenou mobilitou v SAD Prievidza

12.15 - Záver a zhodnotenie ukážok a práce na detskom dopravnom ihrisku

Podujatie je v Prievidzi zamerané na povzbudzovanie využívať viac alternatívne formy dopravy a cestovania, zvyšovanie povedomia a informovanosti obyvateľov vo sfére organizovania mobility v mestách a obciach, a tiež na zdôraznenie problémov pochádzajúcich zo znečisťovania dopravou.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri