Ak miniete kompostovateľné vrecká27. 7. 2021 14:18

V súvislosti s novou povinnosťou triediť a zbierať kuchynský bioodpad dostali domácnosti spolu s informačným letákom aj biodegradovateľné vrecká.

Samozrejme, vrecká sa časom minú. Druhú várku sáčkov obyvatelia mesta Prievidza dostanú v II. polroku.

Ak sa Vám už minuli biodegradovateľné sáčky  na kuchynský odpad môžete tento odpad uložiť do papierového sáčka alebo do obyčajného igelitového sáčka s tým, že obsah vysypete do hnedej nádoby a sáček vyhodíte do nádoby na zmesový komunálny odpad.

Biodegradovateľné sáčky sú bežne dostupné v obchodných sieťach –  drogérie DM, Kaufland.

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri