Aj školy môžu využiť mobilnú ľadovú plochu17. 12. 2014 16:00

Počas prevádzky mobilnej ľadovej plochy na Námestí Slobody v Prievidzi v období vianočných sviatkov môžu stredné a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta využiť klzisko aj v čase vyučovania.


Mobilná ľadová plocha je žiakom a študentom k dispozícii v čase od 8:00 hod do 12:00 hod. Od 12:00 hod do 13:00 hod prebieha úprava ľadu. Návštevou klziska v predvianočnom období v centre mesta si môžu školy rozšíriť osnovy telesnej výchovy aj o korčuľovanie.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri