9. ročník prievidzského cyklomaratónu MERIDA CUP 2018Lorem ipsum dolor sit amet 16. 4. 2018 10:14

Cyklistický klub STEJSKAL TEAM  Prievidza, Obec Chrenovec - Brusno pozýva 22. apríla 2018 nedeľa o 11,30 hod na 9. ročník MERIDA CUP 2018.

ŠTART: Prievidza–Sídlisko SEVER (parkovisko pred obchodom Jednota)
Cieľ:      Letisko Prievidza
Občerstvovacia zóna - 105 km

Riaditeľ pretekov:    Vladimír Revický, Prievidza
Riaditeľ konvoja:     Róbert Svrček, Prievidza
Technický riaditeľ:      Vladimír Vážny, Prievidza
Tajomník:  Ján Stejskal, Urbárska 1/16, 971 01  Prievidza
Hlavný rozhodca: Zdeněk Holba, Bratislava
Kancelária pretekov: Prievidza - sídlisko Sever (parkovisko pred obchodom Jednota) od 8,30  hod. do 11,00 hod.         
Štartujú: muži (18-29), (30-39), (40-49), (50-59), ( 60 a viac)
      ženy  (18-39), (40 a viac) spoločný štart,
Trať pretekov: Prievidza, Opatovce nad Nitrou, Koš, Nováky, Zemianske, Kostoľany, Bystričany, Čereňany, Oslany, Malé Uherce, Partizánske, Bošany, Solčany, Kovarce, Ludanice, Topoľčany, Krušovce, Rajčany, Chynorany, Žabokreky, Veľké Bielice, Partizánske, Horná ves – odbočka, Ľubianka, Oslany, Čereňany, Zemianske Kostoľany, Nováky, Koš, Opatovce nad Nitrou, Prievidza - LETISKO

Dĺžka pretekov: 129 km
Prihlášky: do 10. apríla 2018 - 12,00 eur; po termíne- 15,00 eur 
Číslo účtu:  Slovenská sporiteľňa, a. s.  - 0372678605/0900
variabilný symbol: rodné číslo
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko
Ceny:  10 pretekárov v absolútnom poradí a 3 pretekári v každej kategórii
Predpis:  Preteká sa podľa pravidiel cyklistiky SZC a tohto rozpisu. Pretekári, tréneri,      funkcionári , diváci sa pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo.                  
Preteká sa za otvorenej cestnej premávky. Usporiadateľ neručí za škody na
zdraví a materiáli, ktoré pretekár zaviní sebe, alebo druhým.
Rôzne: každý pretekár dostane pri prezentácii lístok na obed a balíček. 

Rozpis bol schválený ŠTK SZC dňa 22.02.2018


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri