80 000 000 žabákov?Lorem ipsum dolor sit amet 10. 11. 2015 07:36

Žiaci Obchodnej akadémie v Prievidzi prispeli svojimi aktivitami do súťaže Ligy proti rakovine - Žabáky za zdravie!

Naša škola, Obchodná akadémia v Prievidzi, už dlhé roky patrí k spolupracovníkom Ligy proti rakovine. V apríli každý rok rozdávame v uliciach Prievidze narcisy, v októbri v škole propagujeme Deň jablka. Aj preto sme sa zapojili do súťaže, ktorú tento rok organizovala Liga proti rakovine „Žabáky za zdravie“. Cieľom súťaže bolo zvýšenie informovanosti o Európskom kódexe proti rakovine. Súťaž sa na celom území Slovenskej republiky uskutočnila v dňoch od 12.10.2015 do 9.11.2015. Súťaže sa mohla zúčastniť každá fyzická osoba bez vekového obmedzenia v dvoch kategóriach – jednotlivec, škola. Ale hlavným cieľom podujatia bolo naskákať 80 000 000 „žabákov“, čo by znamenalo preskákanie celého sveta okolo rovníka.

My ako žiaci sme za úlohu mali natočiť video, v ktorom sme skákali a priradiť k nemu počet skokov. To sme následne poslali organizátorom súťaže, ktorí video pridali na ich webovú stránku www.zabakyzazdravie.sk. Posledný počet skokov bol 134 591. Rástol aj vďaka nám. 

Našej škole sa podarilo naskákať zatiaľ 9 867 žabákov. V priebehu súťaže sme boli prví, druhí, tretí, potom opäť druhí. Po zmene termínov sa do súťaže pridávali nové školy a tak sme boli tretí, štvrtí a nakoniec sme skončili na piatom mieste v kategórií „školy“.

Skákali žiaci, učitelia, ale taktiež sa k nás podporili aj zdravotné sestry z Červeného kríža Prievidza či sestry z hematologického oddelenie v Martine. Prečo? V deň, keď sme natáčali posledný videošot, v našej škole bola akcia darcovstva krvi.

Žiaci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu dvakrát zorganizovali hromadné „žabákovanie“, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch našej školy a pri ktorom sa nám podarilo spolu naskákať takmer 4 000 žabákov. Ostatné videá natáčali jednotlivé triedy samostatne a hlavne dobrovoľne. Stačilo len obetovať pár minút z hodiny, preto sa žabákovala nielen telesná výchova, ale aj účtovníctvo, angličtina, slovenčina.

Súťaž skončila 9. novembra. Víťaz jednotlivec vyhrá zdravý balíček, škola s najväčší počtom žabákov získa zdravú a chutnú desiatu.
Nevyhrali sme, čo už - boli aj lepší. No nesedeli sme a žabákovali! A hlavne nesedeli sme ako žaba na prameni, ale aj takouto aktivitou sme chceli podporiť neskutočne náročnú a záslužnú prácu Ligy proti rakovine.
Úlohou tejto súťaže bolo pomôcť chorým ľudom, ktorí bojujú s rakovinou a posilniť svoje zdravie aspoň jedným „žabákom“.
Úloha splnená!


Autor: Zuzana Hrdá, Obchodná akadémia Prievidza


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri