5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi4. 6. 2020 14:21

V pondelok 8. júna 2020 sa o 8:00 hod. bude konať 5. zasadnutie MsZ v Prievidzi.

Júnové rokovanie MsZ bude prebiehať už za fyzickej prítomnosti poslancov v rokovacej miestnosti v Dome kultúry na Ul. F. Madvu za dodržania preventívnych opatrení (meranie telesnej teploty pri vstupe, dezinfekcia rúk, prekrytie horných dýchacích ciest).

Pre verejnosť bude zabezpečený online prenos na YouTube kanáli Mesta Prievidza.

Program a materiály 5. zasadnutia MsZ nájdete TU.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri