45 rokov Folklórneho súboru VtáčnikLorem ipsum dolor sit amet 27. 1. 2015 13:25

Folklórny súbor Vtáčnik oslavuje tento rok výročie 45 rokov od jeho vzniku. Pri tejto príležitosti si pre Vás pripravil slávnostný galaprogram, ktorý si môžete prísť pozrieť v predpremiére 30. januára a v premiére 31. januára 2015 v Dome kultúry Prievidza o 17.00 h.

Z histórie
Folklórny súbor Vtáčnik je súčasťou veľkého folklórneho hnutia na Slovensku. V novom poňatí premieňa už pomaly zabudnutú hudobnú a tanečnú kultúru slovenskej dediny do javiskovej podoby. Korene súboru siahajú v druhej polovici 60-tych rokov do Veľkej Lehôtky, kde skupina mladých nadšencov s cimbalovou muzikou Zábojnikovcov dala základy pre vznik folklórneho súboru, ktorý neskôr dostal názov Vtáčnik.
Príchod Milana Chvasteka, skúseného pracovníka kultúry a zanieteného speváka, hudobníka a tanečníka znamenal náhradu živelnosti za systematickú prácu. Pod vedením Milana Chvasteka súbor zažil rozvoj veľký rozvoj členskej základne, no i materiálneho a finančného zabezpečenia. To sa odrazilo i vo výraznom náraste počtu vystúpení doma ale i v zahraničí.
V roku 1982 sa novým vedúcim súboru stáva Štefan Sekula. Jeho prácu pozitívne ovplyvnila spolupráca s PhDr. Vlastou Tóthovou z Hornonitrianskeho múzea a okrem tanca z horehronskej oblasti sa rozšíril repertoár súboru hlavne o tance z domáceho prostredia hornonitrianskej oblasti.
V roku 1984 prebral vedenie súboru Oto Mello, o rok neskôr Eva Petríková (t.č. Matiašková). O dva roky preberá vedenie súboru Alena Meszárošová, ktorá začala spolupracovať s vedúcou detského folklórneho súboru Malý Vtáčnik Eliškou Hrbíkovou. Rozšírené vedenie kvalitatívne pozdvihlo celý súbor a nastalo dlhšie obdobie, v ktorom sa stabilizovala činnosť súboru a vzniklo veľa nových choreografií hlavne z regiónu hornej Nitry. Alena Meszárošová pôsobila na poste vedúcej folklórneho súboru do roku 1996. Začiatkom roka 1997 po dlhých rokoch nastáva zmena vo vedení.

Súčasnosť
Existenciu súboru v súčasnej dobe môžeme charakterizovať dvoma medzníkmi. Ten prvý je príchod Ľubomíra Maceka, ktorý zaujal miesto po dlhoročnej vedúcej Alene Meszárošovej. Vo februári 1997 prichádza na žiadosť vedenia mesta Prievidza a Kultúrneho a spoločenského strediska z Bratislavy. Bývalý tanečník a spevák FS Vtáčnik sa stáva umeleckým vedúcim a súčasne i manažérom. Jeho bohaté skúsenosti nielen ako tanečníka a speváka, ale predovšetkým ako režiséra či choreografa na rôznych festivaloch a podujatiach otvára v tom čase súboru ďalšie možnosti v ich práci. Nadviaže na dobrú spoluprácu s vedúcou detského súboru Malý Vtáčnik. Hneď prvá ich spoločná choreografia pod názvom „Hop sa kúdeľ“ postúpila na celoslovenskú prehliadku medzi najlepšie choreografie súborov na Slovensku. Autori: Macek Ľubomír a Hrbíková Elvíra.

Druhým medzníkom je rok 2003, kedy zriaďovateľské kompetencie prechádzajú z mesta Prievidza na novovzniknuté Občianske združenie Vtáčničiari, ktoré založili vtedajší členovia súboru pod vedením Ľubomíra Maceka, ktorý sa stáva aj jeho predsedom. V súčasnosti je naďalej umeleckým vedúcim a manažérom súboru. Opätovne bol zvolený i za predseda OZ Vtáčničiri.
Súbor má v repertoári programové čísla s viacerých regiónov Slovenska.

Program
FS Vtáčnik ponúka vo svojom programe tieto choreografie:
z hornej Nitry: Hop sa kúdeľ, Na zábave v Poluvsí, Regrúti z Chrenovca, Žatva milá žatva, Po robote, Trojpárový, Na chytro,
z Pohronia: Šorový,
z východného Slovenska: Včera večar na valaľe, Pri hudakoch, Bašistovská.
Námet, réžia a scenár predstavení: Mgr. Ľubomír Macek
Hudobná spolupráca: Peter Hrbík, Anton Pršo

Úspechy doma i v zahraničí
Folklórny súbor Vtáčnik sa so svojimi vystúpeniami zúčastňuje na mnohých festivaloch v zahraničí, kde je rovnako úspešný ako aj na domácej pôde. Pripomeňme si aspoň pár:

August 2014 – medzinárodný festival v Šumperku (pri hlasovaní divákov súbor zo 16. súborov zo sveta skončil na 4. Mieste)
Jún 2014 – účasť na medzinárodnom festivale v Rusku (Velikyj Novgorod)
Leto 2012 – medzinárodný festival v Nemecku (Laggenbeck)
2008 – účasť na medzinárodnom festivale v Írsku (Wexford)
1999 – medzinárodný festival v Nórsku (Lillestrom)

Nemôže chýbať ani účasť na festivaloch doma, ako Východná, Detva, Myjava a samozrejme regionálne slávnosti Hornonitrianske folklórne slávnosti a veľa celovečerných i menších vystúpení.
Folklórny súbor Vtáčnik sa dvakrát zúčastnil a z toho raz sa stal Laureátom „Šafovej ostrohy“ – celoslovenská súťaž sólistov tanečníkov v Dlhom Klčove.

Budúcnosť
Folklórny súbor Vtáčnik plánuje vystupovať aj v blízkej budúcnosti. Najbližšie ich môžete vidieť 14. februára 2015 na Zimných slávnostiach folklóru v Pravenci a so svojím programom vystúpia aj 20. februára 2015 na podujatí Kultúra 2014!
Vystúpenia na letných festivaloch sú momentálne v riešení, ako sa vyjadril pán Macek.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri