4. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi13. 5. 2020 09:44

Vzhľadom na pretrvávajúce preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu bude Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi rokovať opäť formou videokonferencie.

Rokovanie MsZ sa bude konať v stredu 13. mája 2020 o 10:00 hod bez fyzickej prítomnosti poslancov v rokovacej miestnosti zastupiteľstva. Pre verejnosť bude zabezpečený online prenos na YouTube kanáli Mesta Prievidza.

Obrázok: Pixabay by succo


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri