4. číslo mesačníka Centra poradensko-sociálnych služieb a prevencie OÁZA4. 5. 2020 10:14

V aktuálnom čísle mesačníka neziskovej organizácie Spokojnosť – centrum sociálnych služieb sa dozviete o spustenej kampani Prevencia na diaľku. Nájdete v ňom tiež rozhovor so psychologičkou či dôležité informácie o dôsledkoch COVID-19 pre užívateľov drog.

Štvrté číslo Newslettera neziskovej oragnizácie Spokojnosť – centrum sociálnych služieb si môžete stiahnuť TU.

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri