30. Valné zhromaždenie Urbáru Brezany zrušené10. 3. 2020 13:14

Výbor Urbáru Brezany pozemkové spoločenstvo oznamuje podielnikom, že 30. Valné zhromaždenie Urbáru Brezany, ktorésa malo konať 15. marca 2020 o 15:00 hod., je zrušené z dôvodu prevencie.

Nový termín konania zhromaždenia bude oznámený prostredníctvom nových pozvánok.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri