30 rokov speváckej skupiny RozletLorem ipsum dolor sit amet 12. 6. 2019 09:52

Uplynulo už 30 rokov od chvíle, kedy sa v Nitrianskom Rudne stretli ženy s dobrými hlasmi a láskou k spevu na rekondičnom pobyte. A neboli by to ženy, keby túto situáciu nevyužili. Založenie speváckej skupiny bolo potom už len otázkou času.  A bola to práve žena, pani Marienka Šormanová,  ktorá využila súlad hlasov a založila spevácku skupinu Rozlet, ktorá účinkuje pri Prvej základnej organizácii slovenského zväzu zdravotne postihnutých dodnes.

Na celých 21 rokov  sa stala jej vedúcou. Žiaľ, dnes už nie je medzi nami, no všetko, čo do členiek súboru vložila, to tu zostalo aj po jej náhlom odchode. Žezlo po nej prebrala pani Jolana Molnárová a skupina úspešne vystupuje dodnes. Aj napriek tomu, že jej členovia dostali do vienka menej  zdravia, elánu a húževnatosti majú aj na rozdávanie.

Dnes si bez ich vystúpenia nedokážeme predstaviť nielen podujatia, ktoré organizuje Prvá základná organizácia slovenského zväzu zdravotne postihnutých, ale ani rôzne spevácke súťaže celoslovenského charakteru, či regionálne prehliadky záujmovo-umeleckej činnosti. O tom, že spev sa páči nielen laickej verejnosti, ale aj odborným porotám, svedčia mnohé ocenenia, ktoré počas 30 rokov svojej existencie spevácka skupina získala.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri