25 rokov založenia Základnej školy Ulica P.J.ŠafárikaLorem ipsum dolor sit amet 30. 10. 2017 07:52

Základná škola, Ulica P. J. Šafárika v Prievidzi oslávila 25 rokov, kedy sa po prvýkrát otvorili jej brány. Blahoželať k výročiu prišla primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková, Mgr. Vlasta Miklasová vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana, poslanci mestského zastupiteľstva Nové mesto – Zapotôčky.

Žiaci si spolu s p. učiteľkami pripravili veľmi pekný a zaujímavý kultúrny program, v ktorom zazneli piesne, hralo sa divadlo, ale hralo sa aj na xylofóne, gitare, flaute a husliach. Program moderovali žiaci 9.ročníka Bianka Mrenová a Patrik Kudra.
Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí nás podporili svojou prítomnosťou na tejto významnej udalosti. Veríme, že s nami strávili v príjemnej atmosfére pekné popoludnie.
Ďakujeme aj všetkým sponzorom, vďaka ktorým sme mohli slávnosť zrealizovať.
                                                                                   
Mgr. H. Konečná – riaditeľka školy


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri