17. ročník EKOrok-u s Nestlé Slovensko, s.r.o.Lorem ipsum dolor sit amet 20. 5. 2020 12:18

„Oslava Zeme" - bol názov projektu, ktorý mesto Prievidza a spoločnosť Nestlé Slovensko, s.r.o. realizovali v školskom roku 2019/2020. Na realizácii aktivít projektu sa podieľali žiaci piatich základných škôl (ďalej ZŠ) a dvoch základných škôl s materskou školou (ďalej ZŠ s MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza.

V súčinnosti s učiteľmi - koordinátormi projektu zo ZŠ a ZŠ s MŠ sa realizovala činnosť, ktorá posilnila zručnosti  žiakov v oblasti ochrany prírody a životného prostredia. Tento ročník bol poznačený opatreniami Úradu verejného zdravotníctva, ktorý zatvoril školy na dlhé mesiace. Niektoré aktivity uskutočnili žiaci s učiteľmi ešte v jesenných a zimných mesiacoch školského roku, preto môžeme skonštatovať, že väčšina aktivít sa uskutočnila podľa plánu. Koordinátori projektu zapojených škôl vybrali najkrajšie „miniprojekty“ a tie sú zverejnené na webovom sídle Centra voľného času.

Aktivity na revitalizáciu a obnovu okolia škôl s názvom „Zelený nápad“ sú dokončené čiastočne a, bohužiaľ, vyvrcholenie projektu EKOROK s Nestlé Slovensko, s.r.o.sa neuskutočnilo. V budúcom školskom roku 2020/2021 budú v aktivitách zameraných na  revitalizáciu a obnovu okolia škôl finančne podporené: ZŠ, Ulica energetikov 242/39, ZŠ, Ulica P. J. Šafárika 3, MŠ, Ulica J. Matušku 759/1.

Organizátorom, učiteľom a ich žiakom neostáva nič iné, len dúfať, že budúci - 18. ročník - bude opäť plný nápadov, invencie, radosti z nových poznatkov a zmysluplnej činnosti pre našu matku Zem.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri