14. číslo mesačníka Centra poradensko-sociálnych služieb a prevencie OÁZA2. 3. 2021 09:11

V druhom tohtoročnom čísle mesačníka neziskovej organizácie Spokojnosť – centrum sociálnych služieb si môžete prečítať príbeh zo života alkoholika či o probléme alkoholizmu u seniorov.

Štrnáste číslo Newslettera neziskovej oragnizácie Spokojnosť – centrum sociálnych služieb si môžete stiahnuť TU.

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri